De Ark

  

 

Het is ruim 2000 jaar na de schepping dat Noach van God de opdracht krijgt om een ark te bouwen. God zag dat Noach nog de enige rechtvaardige was en dat alle mensen zich van God afkeerde en hun eigen leven leefde. Zo had God het niet bedoeld. Hij had de mensen geschapen om over de schepping te regeren, Hem te aanbidden, te prijzen en te verheerlijken. God had alles goed gemaakt, maar de mensen keerden zich van God af en gingen hun eigen weg. 

De meeste mensen weten wel hoe het is afgelopen; alleen Noach en zijn gezin werden gered van de zondvloed doordat hij in gehoorzaamheid aan God een enorme ark heeft gebouwd en daarin de zondvloed heeft overleeft. Door de wetenschap wordt steeds meer ingezien dat het ontkennen van de zondvloed eigenlijk niet meer houdbaar is.

Net als Noach willen we iedereen waarschuwen. God wil niet dat er iemand verloren gaat, laat je redden door Jezus uit deze wereld die in brand staat! Jezus zelf spoort ons aan tot waakzaamheid in Mattheus 24: Als Ik terug kom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam.

ark2

Als Ik kom zal het net zo gaan. Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De één zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De één zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom. Wat zal Jezus' oordeel over jou zijn bij Zijn komst? ' Wel, jij goede en getrouwen dienstknecht' ... en 'kom, u gezegende van Mijn Vader'...  of, 'Gaat weg van Mij, u vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.' 

Ben jij een goed mens?  https://www.youtube.com/watch?v=0TfOaT88or8

Heb je een keer echt de tijd: De leeftijd van de aardehttps://youtu.be/ax7kFGTM55I

Wil jij/ wilt u mee strijden in gebed om een herleving in Oud-Beijerland? Er zijn er nl. velen die verloren liggen in hun zonden, daarom is er geen ander Naam gegeven, door Wie wij zalig moeten worden!

Elke maandag ochtend om 05:30 uur - 06:30 uur in De Ark. Van harte welkom!

  

 

 

Nieuw per 13 september 2017: Ark Rangers Kids Club

Logo compleet