Doelstelling

  • Het aansporen van mensen om zich te bekeren en het Evangelie (het goede nieuws) van Jezus Christus te geloven, zodat zij verzoend met God leven in de vergeving van zonden en mogen weten eeuwig leven te hebben.
  • God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.
  • Te leven in gehoorzaamheid aan Zijn geboden.
  • Mensen in aanraking brengen met Gods Woord, de Bijbel.

    Beleidsplan
    Iedere maandagmorgen van 05:30h tot 06:30h is er een bidstond, hartelijk welkom. Kijk voor de data in de aganda voor bijbelstudieavonden en wanneer we het dorp opgaan om te Evangeliseren. Wanneer we open zijn bent u van harte welkom voor koffie, thee, een goed gesprek en een gratis Bijbel.